Styrelsen

Styrelseordförande
Karl-Gustav Ström, 0620-137 41, 070 6981559, karlgustav.strom@kramnet.se

Vice styrelseordförande
Nils Berglund, 0620-24136, 070 3354601, nils.berglund@telia.com

Kassör
Rolf Könberg, 070 6873436, nipan25@hotmail.se

Sekreterare
Pia Hedberg-Wallblom, 0620-32044, per.wallblom@telia.com

Sekreterare
Britt-Marie Nilsson, 0620-16274, 0705641204, britt-marie-nilsson@tele2.se

Styrelsemedlemmar

  • Birgitta Edvall, 070 5135588, birgittaedvall@hotmail.com
  • Tore Fors, 070 6735889, tore.fors@telia.com

Suppleanter

  • Barbro Pettersson, 0620-14611, 0730310442, barbrop63@gmail.com
  • Leif Widengren, 070 6423515, mitrow@telia.com

Valberedning, sammankallande

Webbmaster
Rolf Könberg, 0706873436, nipan25@hotmail.se

Klubbadministratör
Rolf Könberg, 0706873436, nipan25@hotmail.se

Uppdaterat i mars 2018