Styrelseutb.

Styrelseutbildning 2018

Årets tema är träna inför årets utbildningar.
Tider: nedanstående måndagar 13.00 – 16.00 (fjärde måndagen i månaden) januari – april, augusti – november.
Vi kommer att ha åtta utbildningsträffar och avsikten är då att öva oss själva inför nästkommande månads utbildningar.

Årets sista styrelseutbildning avser att summera vad som varit bra och dåligt under året.

Styrelseutbildning, uppläggning.

Dag                 Ämne                                                                                                               Ledare

Top